Thực hiện kế hoạch số: 709/TB-GDĐT ngày 5/12/2019 thông báo số 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về kế ...